Kredyty we frankach

Kredyty we frankach to temat, który od wielu lat budzi wiele kontrowersji i emocji w Polsce. Ta forma pożyczek hipotecznych była popularna w latach 2000-2014, a jej popularność wynikała z faktu, że oprocentowanie kredytu we frankach szwajcarskich było zdecydowanie niższe niż w przypadku kredytów w złotych. Niestety, po kilku latach, wiele osób, które wzięły takie kredyty zaczęło mieć problemy z ich spłatą. Co dokładnie stało się z kredytami we frankach i jakie konsekwencje to dla pożyczkobiorców?

Przede wszystkim, warto zauważyć, że kredyty we frankach były oferowane przez banki jako forma alternatywna dla kredytów w złotych. Ich popularność wzrosła zwłaszcza w latach 2007-2008, kiedy to nastąpił gwałtowny wzrost kursu złotego wobec szwajcarskiego franka. To właśnie wtedy wielu Polaków zaczęło zastanawiać się nad wzięciem kredytu we frankach, ponieważ oprocentowanie takiego kredytu było znacznie niższe niż w przypadku pożyczek w złotych.

Niestety, po kilku latach, kurs franka zaczął dynamicznie rosnąć, aż w 2011 roku osiągnął historyczny szczyt. Wiele osób, które wzięły kredyty we frankach zaczęło odczuwać problemy finansowe związane z koniecznością płacenia coraz wyższych rat kredytowych. Wynikało to z faktu, że kwoty rat kredytów we frankach były przeliczane na złotówki według aktualnego kursu franka, co oznaczało, że przy wzroście kursu franka, raty kredytowe stawały się coraz wyższe.

Dodatkowo, wiele osób zaciągających kredyty we frankach nie zdawało sobie sprawy z ryzyka związanego z taką pożyczką. Kredyty te były bowiem połączone z tak zwanym ryzykiem walutowym, czyli z możliwością nagłego wzrostu kursu franka, co skutkowało wzrostem rat kredytowych. Wielu pożyczkobiorców nie zdawało sobie sprawy z takiego ryzyka, ponieważ banki nie zawsze dostarczały im odpowiedniej informacji i nie wyjaśniały skutków, jakie mogą wyniknąć z takiej pożyczki.

W tej sytuacji, wiele osób zaczęło szukać sposobów na zmniejszenie obciążeń związanych z kredytami we frankach. Jednym z takich sposobów było przekształcenie kredytu we frankach na kredyt w złotych. Niestety, wiele

banków nie chciało zgodzić się na takie przekształcenie, co zmusiło pożyczkobiorców do poszukiwania innych rozwiązań. Wiele osób zdecydowało się na skorzystanie z pomocy firm zajmujących się restrukturyzacją długu, które proponowały rozwiązania takie jak negocjowanie umów kredytowych z bankami czy też weryfikacja umów kredytowych pod kątem ich zgodności z przepisami prawa.

W końcu, w 2015 roku, rząd wprowadził ustawę antylichwiarską, która miała na celu ochronę konsumentów przed nadużyciami ze strony banków. Ustawa ta wprowadziła wiele zmian w przepisach dotyczących kredytów hipotecznych, w tym także kredytów we frankach. Jedną z najważniejszych zmian było wprowadzenie obowiązku przedstawienia przez banki w momencie udzielania kredytu hipotecznego w walucie obcej, symulacji spłaty kredytu w złotych.

Innym ważnym elementem ustawy antylichwiarskiej było wprowadzenie instytucji takiej jak „mechanizm waloryzacyjny”. Mechanizm ten polegał na tym, że w przypadku wzrostu kursu waluty obcej, który przekraczał określoną w umowie granicę, kwota kredytu w złotych była automatycznie zwiększana o różnicę między nowym kursem waluty obcej a kursem określonym w umowie. W ten sposób pożyczkobiorcy mieli możliwość uniknięcia nagłego wzrostu rat kredytowych.

Wprowadzenie ustawy antylichwiarskiej miało pozytywny wpływ na sytuację osób mających kredyty we frankach. Wiele banków zdecydowało się na dobrowolne przekształcenie kredytów we frankach na kredyty w złotych, co pozwoliło pożyczkobiorcom na zmniejszenie obciążeń związanych z ich spłatą. Dodatkowo, wiele firm zajmujących się restrukturyzacją długu zaczęło oferować swoje usługi w zakresie negocjacji z bankami warunków kredytowych.

Mimo to, wiele osób, które wzięły kredyty we frankach w latach 2000-2014 wciąż bory

się z problemem wysokich rat kredytowych. Szacuje się, że liczba osób posiadających kredyty we frankach wynosi w Polsce około 500 tysięcy. Wielu z tych pożyczkobiorców nadal spłaca kredyty, a ich sytuacja finansowa pozostaje trudna.

W ostatnich latach pojawiło się wiele propozycji rozwiązań problemu kredytów we frankach. Jedną z nich jest tzw. „ustawa frankowa”, która została zaproponowana przez posłów Platformy Obywatelskiej. Ustawa ta zakładałaby przekształcenie kredytów we frankach na kredyty w złotych po kursie z dnia zawarcia umowy, co pozwoliłoby na zniwelowanie negatywnych skutków wzrostu kursu franka szwajcarskiego.

Niestety, w lipcu 2020 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niektóre z przepisów ustawy antylichwiarskiej są niezgodne z konstytucją, co oznaczało, że nie ma podstaw prawnych do przekształcania kredytów we frankach na kredyty w złotych po kursie z dnia zawarcia umowy. Decyzja ta spotkała się z kontrowersjami i krytyką, zwłaszcza ze strony pożyczkobiorców mających kredyty we frankach.

Jak widać, problem kredytów we frankach wciąż pozostaje aktualny i wymaga dalszych działań ze strony rządu oraz instytucji zajmujących się ochroną konsumentów. W przypadku posiadania takiego kredytu warto zwrócić się do specjalisty lub firmy zajmującej się restrukturyzacją długu w celu uzyskania pomocy w negocjacjach z bankiem lub wypracowania innych rozwiązań.

Ugody frankowe a postępowanie sądowe

Ugody frankowe a postępowanie sądowe

Ugoda frankowa i postępowanie sądowe to dwie opcje dla osób mających kłopoty ze spłatą kredytów hipotecznych w frankach szwajcarskich. W artykule omówimy obie opcje, wskazując zalety i wady każdej z nich. Przedstawimy również koszty i procedury związane z każdą z...

Ugoda Frankowa – co to jest i jakie są jej konsekwencje?

Ugoda Frankowa – co to jest i jakie są jej konsekwencje?

W Polsce w latach 2000–2010 banki oferowały kredyty hipoteczne w walutach obcych, w tym szwajcarskim franku. Niska stopa procentowa oraz wysoka stabilność szwajcarskiej waluty skłoniły wiele osób do skorzystania z takiej oferty. Niestety, po zmianie kursu franka w...

Kredyty we frankach – jak to działa?

Kredyty we frankach – jak to działa?

Kredyty we frankach to temat, który w ostatnich latach w Polsce wzbudza wiele kontrowersji i emocji. Dlaczego? Ponieważ wiele osób, które zdecydowały się na taki rodzaj kredytu, zaczyna odczuwać poważne problemy finansowe. Dlaczego tak się dzieje i co można zrobić w...