Klauzula informacyjna dla klientów

1. Administratorem Danych jest Grupa Legis Sp. z o.o z siedzibą pod adresem ul. Plac Jagielloński 8, 26-600 Radom, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000772218, posiadająca numer NIP 7962989064.

2. Z Administratorem Danych możesz się skontaktować pisząc na adres biuro@grupalegis.pl

3. Inspektor Ochrony Danych nie został powołany.

4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:

świadczenia usług między nami. Podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. B RODO;
spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
5. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty:

Uprawnione do ich uzyskania na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
Współpracujące w zakresie realizacji zawartej umowy.
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, tj:

Prawidłowego świadczenia usług między nami do czasu zakończenia współpracy, a następnie
Spełniania ciążących na nas obowiązków prawnych do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do momentu przedawnienia tych roszczeń;
Do czasu cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
8. Ma Pan/Pani prawo:

dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania;
do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy, wykonania transakcji lub świadczenia usług.

PLIKI „COOKIES”

Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
W ramach strony internetowej stosowane są pliki „cookies: analityczne. Umożliwiają one lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ, gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.
Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).